ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MADDE 1- SATICI BİLGİLERİ
Satıcı Ünvanı      :     EMİR BİTKİSEL GIDA KOZMETİK VE TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ("Satıcı")
Adres                  :    Camiikebir Nurettin Zafer sokak Kapı No:3/B4 Merkez/ Düzce / Türkiye

Telefon                :    0542 535 5581
E-posta               :    [email protected]

İnternet adresi    :    www.ixirhouse.com
Vergi Dairesi       :    DÜZCE VERGİ DAİRESİ MÜD.               

VKN                    : 3341138159


MADDE 2 – ARACI HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ
Aracı Hizmet Sağlayıcı Unvanı    :    ... ("Aracı Hizmet Sağlayıcı")
Adres    :    ---
Telefon    :    ---
Fax    :    ---
E-posta    :    ---
İnternet adresi    :    ---
Mersis No    :    ---
             


MADDE 3 – ALICI BİLGİLERİ
Alıcı İsmi/Ünvanı  :   
T.C/Vergi No        :  
Teslimat Adresi    :   
Telefon                :   
Eposta                 :   

MADDE 4 – FATURA BİLGİLERİ
Alıcı İsmi/Ünvanı    :   
T.C/Vergi No           :   
Adres                      :   

Alıcı bilgileri ile fatura bilgileri farklı olabilir. Fatura bilgilerinde belirtilen bilgilerin doğru ve gerçeğe uygun olmasından Alıcı sorumludur. Bu hususta Satıcı’ya hiçbir sorumluluk yüklenemez.

MADDE 5 – DAYANAK VE KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu("Form"), 27/11/2014 tarihli resmi gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5. ve devamı maddeleri uyarınca, Mesafeli Satış Sözleşmesi("Sözleşme") kurulmadan önce tüketicinin("Alıcı"), anılan Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen hususlara ilişkin bilgilendirilmesi, bu şekilde satıcı yahut aracı hizmet sağlayıcının yükümlülüğünü yerine getirdiğinin ispatına yönelik hazırlanmıştır. İşbu Form, yalnızca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca tüketici sıfatını haiz kişilerle yapılan satış sözleşmeleri için geçerlidir.
Alıcı, işbu Formu ve siparişi onayladığı takdirde, belirtilen bedele ilişkin ödeme yükümlülüğü altına girecektir.

MADDE 6 – SÖZLEŞME KONUSU MAL VEYA HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI

Sözleşmeye konu mal/hizmete ilişkin temel nitelikler aşağıda yer almaktadır:

*SEPET BILGILERI

.......
Sipariş Tarihi    :               
Sipariş Numarası    :            
Ödeme Şekli            :   
Toplam Sipariş Bedeli(KDV Dahil) : 


Sipariş özeti sayfasında sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır. Alıcı’nın bankası kampanyalar düzenleyerek seçilen taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar Alıcı’nın bankasının inisiyatifindedir. Satıcı yahut Aracı Hizmet Sağlayıcı bilgisi dâhilinde olması durumunda ilgili sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.
Alıcı’nın kredi kartı hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine Alıcı’nın bankası tarafından yansıtılacaktır. Banka, taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması Alıcı’nın bankasının inisiyatifindedir.
Alıcı, Sözleşme’yi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onaylandığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirilmiştir.
Alıcının herhangi bir dijital içerik satın alması halinde dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyecek teknik koruma önlemleri ve Satıcı’nın bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgiler satın alınan ürünün www.a101.com.tr‘de satışa sunulduğu sayfadaki tanıtım içeriğinde yer almaktadır.

MADDE 7 – PAKETLEME, KARGO, NAKLİYE VE TESLİME İLİŞKİN BİLGİLER VE ÜCRETLER

Aksi Satıcı tarafından yazılı olarak belirtilmediği sürece paketleme, teslimat ve nakliye masrafları (kargo ücreti, montaj ücreti ve bunlarla sınırlı olmamak üzere paketleme teslimat ve nakliyeye ilişkin her türlü ücret) Alıcı’ya aittir. Kargo ve nakliye bedelleri, ürün bedeline dahil değildir.
Ürünün taşımasını yapacak kargo şirketi ve kargo takip numarası ayrıca Alıcı üyelik sayfasında yer alan siparişler hususundaki bölümde görülebilecek olup Alıcı teslimat adresi dahil ilgili hususları sipariş sonrası takip ve kontrol eder. Malların Alıcı’ya yollanacağı kargo şirketi, sanal mağaza sayfasında belirtilmiştir.
Alıcı belirttiği adres bilgilerinin doğru olduğunu kabul eder. Verilen bilgiler ile Alıcı’ya ulaşılamaması durumunda Satıcı’nın sorumluluğu bulunmamakta olup tüm sorumluluk Alıcı’ya aittir. Sözleşme’ye konu malların teslimatı anında Alıcı’nın şahsen adresinde bulunmaması durumunda, Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Alıcı’nın sorumluluğundadır. Mal, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı’nın Sözleşme’ye konu malları geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Sözleşmeye konu malların kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler Alıcı’ya aittir.
Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
Sözleşme konusu mal, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir mal için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak yasal süresi içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir.
Satıcı, satılan ürünleri anlaşmalı kargo firmaları aracılığı ile Alıcı’ya göndermekte ve teslim ettirmektedir. Kargo firmasının Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde Alıcı’nın Sözleşmeye konu malları kargo firmasının Satıcı yahut ilgili kargo firması tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir.
İnternet sitesinde "tahmini teslimat tarihi" şeklinde belirtilen ürünlerin, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade Satıcı yahut Aracı Hizmet Sağlayıcı açısından herhangi bir taahhüt içermemektedir.
Alıcı, Sözleşme’ye konu malları teslim aldığı anda kontrol etmekle ve mallarda kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir. Bu durumda Alıcı, Satıcı’yı da yukarıda belirtilen adresler üzerinden bilgilendirmekle yükümlüdür.
Satıcı’nın/Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın web sitesinde bulunan mallar ile ilgili taahhütleri, stok, tedarik süreci ile sınırlı olup, aşağıda yer alan hususların gerçekleşmesi halinde sipariş iptali ve bedel iadesi gerçekleşecektir. Satıcı stoklarında bulunduğu sürece web adresinde belirtilen fiyat ve özelliklerdeki satışa arz edilmiş ürünü tedarik etmeyi taahhüt etmektedir. Ancak sistem ya da internette oluşacak gecikmeler ya da Alıcı’nın alışveriş yapması aşamalarında ortaya çıkacak gecikme ve sair aksaklıklar ile mükerrer sipariş ya da son kalan stok ürünün farklı alıcılar tarafından aynı anda sipariş edilmesi veya stok ürünlerde meydana gelebilecek zayi ve benzeri gönderimi, ekonomik değeri etkileyen haller veya stokta görünen ürünlerin sipariş sonrasında Alıcı’ya gönderilmesi öncesinde yapılan son muayenelerinde ayıp ya da benzeri ürünün Alıcı’ya gönderimini etkileyen haller veya yasal mevzuata aykırılık ve benzeri nedenler ile ürünün gönderilmesinin mümkün olamaması gibi hallerin ortaya çıkması ve sair stok ile ilgili ortaya çıkacak hatalar ya da ürünün temin/teslim edilmemesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda Alıcı’ya bilgi verilerek sipariş iptal edilmek zorunda kalınacak olup, bu nedenle siparişin teslim edilmemesinden Satıcı sorumlu olmayacaktır, bu hususta herhangi bir yükümlülük altına sokulamayacak, sipariş bedelinin iptal ve iadesi dışında Alıcı’ya ekstra bir ayrıcalık sağlanmayacaktır.
Alıcı tarafından sipariş verilen mallar ile teslim edilen mallar arasında, tartılan yahut alternatif ürünlerden kaynaklanan fiyat farklılıklarının ödeme tutarına ayrıca yansıtılacağı ve bu tutarın Alıcı tarafından Satıcı’ya ödeneceği hususunu Alıcı beyan eder.
Alıcı’nın “Alışveriş Kredisi” ile ödeme seçeneğini seçmesi halinde, Alıcı, Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi'nden cayma hakkının, Banka ve Alıcı arasındaki Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı'nın Satıcı ile imzalayacağı Mesafeli Satış Sözleşmesi'nden cayması, Banka ile arasındaki Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi'ni kendiliğindensona erdirmeyecektir. Alıcı'nın, Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi'nden cayması için cayma talebini Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi'nde belirtilen süreler içerisinde, yine Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi'nde öngörülen usule uygun olarak kredi veren Banka'ya yöneltmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, Alıcı tarafından Banka'ya yapılması gereken bildirimin hiç yapılmaması veya geç yapılması durumunda ya da Banka ile Alıcı arasındaki kredi ilişkisi ile ilgili Satıcı'nın hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır.

MADDE 8 – ÖDEMELERE İLİŞKİN BİLGİLER

Satıcı tarafından aksi yazılı olarak öngörülmemiş ise, Alıcı’nın Sözleşme’ye konu malları teslim almasından önce ödemekle yükümlü olduğu tutarı tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Sözleşme’ye konu malların bedeli Satıcı’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, Satıcı tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Sözleşme’ye konu malları teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finans kuruluşunun Ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Sözleşme’ye konu mallar en geç 3 gün içinde Alıcı tarafından tüm giderleri Alıcı’ya ait olmak üzere Satıcı'ya iade edilir. Satıcı'nın iadeyi kabul etmeksizin Sözleşme’ye konu mal bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halde saklıdır. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

MADDE 9 – SİPARİŞİN İPTALİ

Sipariş iptallerinde ürün bedeli tahsil edilmiş ise Alıcı’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Alıcı’nın kredi kartına iade sureti ile yapılır ve aml/hizmet tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın Bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder. (Bankaların iadeyi Alıcı hesabına yansıtma işlemleri genellikle 3 (üç) haftayı bulabilmektedir).
Satıcı olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünlerin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde durumu öğrenmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Alıcı’nın onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.

MADDE 10 – CAYMA HAKKI

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Alıcı, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu günden, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise malın kendisine tesliminden itibaren, hiçbir gerekçe göstermeksizin 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını kullanarak mal/hizmeti iade edebilir.
Anılan 14 günün hesabında;
a. Cayma hakkına ilişkin sürenin hesabında tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.
Alıcı, cayma hakkı kullanım bildirimini Websitesi üzerinden yahut yazılı olarak Satıcı’ya yahut Sağlayıcı’ya ulaştırır. Satıcı, Alıcı’nın cayma beyanının kendisine ulaşmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde mal/hizmet bedelini iade etmekle yükümlüdür. Satıcı’ya ulaşılabilmesi için Satıcı’nın ve Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın tüm iletişim kanalları ve bilgileri işbu Form’un başında Alıcı’ya sunulmuştur.
İnternet sitesi üzerinden Alıcı’nın cayma hakkını kullanması halinde Satıcı veya Aracı Hizmet Sağlayıcı, Alıcı’nın iletmiş olduğu cayma taleplerinin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini Alıcı’ya iletir.
İade edilecek söz konusu mal/hizmet bedeli Alıcı’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Alıcı’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden yapılır.
Alıcı, cayma hakkına ilişkin bildirimi Satıcı veya Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya yönelttiği andan itibaren, 10 (on) gün içinde malı Satıcı’ya geri gönderir.
Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.
Alıcı iade edeceği mal/hizmeti ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı’ya gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. İade için Alıcı’nın bulunduğu yerde Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde Alıcı herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir, bu halde kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.
Mal ile beraber fatura da gönderilmiş ise Alıcı tarafından, ilgili iade bölümü de doldurularak ve imzalanarak kargo şirketine teslim edilmelidir. 385 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra Satıcı’ya ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.
Cayma hakkının kullanılmasıyla beraber Alıcı ve Satıcı arasındaki Sözleşme sona erdiği gibi, yan sözleşmeler de, özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, masraf, tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.

MADDE 11 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI DURUMLAR

Aşağıda belirtilen durumlarda, Alıcı tarafından cayma hakkı kullanılamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
Ayrıca cayma hakkı, Türk Medeni Kanunu’nun 2.maddesinde yer alan dürüstlük kuralına uygun şekilde kullanılmak zorundadır. Cayma hakkının kullanılmasının, hakkın kötüye kullanılması teşkil edeceği durumlarda Alıcı, cayma hakkını kullanamaz.
Bunun yanında, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun dışında bırakılan mal ve hizmetlere ilişkin olarak Alıcı, cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 12 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu formun uygulanmasında ve işbu Sözleşmeden doğacak uyuşmazlığın çözümünde, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.
Alıcı, satın aldığı mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcı’ya, işbu Formun en başında bulunan iletişim kanalları ile doğrudan iletebilir.

 

back to top
FİLTRELE